ส่งข้อความ
Guangzhou Haihong Arts & Crafts Factory
ผลิตภัณฑ์
พืชประดิษฐ์เพื่อตกแต่งบ้าน
ต้นไม้ใหญ่ประดิษฐ์
ไม้ปาล์มอุณหภูมิ
ต้นไม้ปลูกสวนแบบประดิษฐ์
ต้นไม้ใบไม้ประดิษฐ์
สาขาต้นไม้ประดิษฐ์
พืชเล็ก ๆ
ประติมากรรม Topiary
กระถางต้นไม้ประดิษฐ์
สีเขียวแนวตั้ง
ดอกไม้ประดิษฐ์สัมผัสจริง
พืชอวบน้ำประดิษฐ์
พืชเถาวัลย์ประดิษฐ์
การจัดสวน GRC
อุปกรณ์เสริมสำหรับพืชประดิษฐ์